Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 20:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/05/2024 15:11

有所思

借問江上柳,
青青為誰春。
空遊昨日地,
不見昨日人。
繚繞萬家井,
往來車馬塵。
莫道無相識,
要非心所親。

 

Hữu sở tư

Tá vấn giang thượng liễu,
Thanh thanh vị thuỳ xuân.
Không du tạc nhật địa,
Bất kiến tạc nhật nhân.
Liễu nhiễu vạn gia tỉnh,
Vãng lai xa mã trần.
Mạc đạo vô tương thức,
Yếu phi tâm sở thân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hỏi thăm rặng liễu bên sông
Xanh xanh thắm tuổi xuân nồng cho ai
Mình tôi trở lại chốn đây
Người xưa không thấy ngây ngây nổi lòng
Liễu xanh phủ những giếng trong
Ngựa xe dẫn đám bụi hồng vãng lai
Xin đừng nói chẳng quen nhau
Liễu cùng bụi đã lâu rồi thân thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Hỏi rằng liễu bên sông
Xuân nào còn xanh biếc
Đến chơi ngày hôm trước
Chẳng gặp người xưa đâu
Giếng mọi nhà liễu khuất
Dấu ngựa xe bụi hồng
Đừng bảo rằng chẳng biết
Chắc lòng vẫn gần không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xin hỏi trên bờ sông dương liễu
Vẻ xuân xanh liễu biểu cho ai
Hôm qua thơ thẩn dông dài
Đi chơi không gặp được người hôm qua
Vạn giếng nhà quanh co uốn khúc
Xe ngựa đi bụi giục lòng đau
Xin đừng nói chẳng quen nhau
Không tâm thân thiết cho rầu lòng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời