休假日訪王侍御不遇

九日馳驅一日閒,
尋君不遇又空還。
怪來詩思清人骨,
門對寒流雪滿山。

 

Hưu giá nhật phỏng Vương thị ngự bất ngộ

Cửu nhật trì khu nhất nhật nhàn,
Tầm quân bất ngộ hựu không hoàn.
Quái lai thi tứ thanh nhân cốt,
Môn đối hàn lưu tuyết mãn san.

 

Dịch nghĩa

Chín ngày bận rộn mới được một ngày rảnh,
Đi thăm ông không gặp lại về không.
Nhưng đã biết vì sao thơ của ông có cốt cách thanh tao,
Khi thấy trước nhà ông là dòng suối lạnh, xa là tuyết đầy núi.


Vương thị ngự thân thế không rõ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chín ngày bận một ngày rảnh rỗi
Thăm vắng nhà nên phải về không
Nhưng tôi hiểu được thơ ông
Thanh tao vì cảnh nhà ông hữu tình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chín ngày bận rộn một ngày chơi
Thăm bạn nhưng không gặp được người
Thi tứ thanh tân đâu có lạ
Trước nhà khe lạnh, tuyết non phơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời