與村老對飲

鬢眉雪色猶嗜酒,
言辭淳樸古人風。
鄉村年少生離亂,
見話先朝如夢中。

 

Dữ thôn lão đối ẩm

Mấn my tuyết sắc do thị tửu,
Ngôn từ thuần phác cổ nhân phong.
Hương thôn niên thiếu sinh ly loạn,
Kiến thoại tiên triều như mộng trung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tóc mày như tuyết còn ưa rượu
Lời nói chân thành kiểu người xưa
Xóm làng thời trẻ nhiều ly loạn
Triều trước như mơ nói chẳng vừa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mày tóc tuyết pha còn thích rượu
Nói năng thuần phát vẻ người xưa
Làng quê thuở trẻ sinh tao loạn
Trò chuyện triều xưa tựa giấc mơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

My tóc bạc mà còn ham rượu
Nói năng hiền theo kiểu người xưa
Quê nhà lúc trẻ loạn ly
Bàn về triều trước y như mộng tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tóc, mày trăng, rượu vẫn ưa
Nói năng cung cách người xưa rõ ràng.
Trẻ quê nhà loạn ly tan
Gặp nhau kể chuyện mơ màng triều xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời