故人重九日求橘書中戲贈

憐君臥病思新橘,
試摘猶酸亦末黃。
書後欲題三百顆,
洞庭須待滿林霜。

 

Cố nhân trùng cửu nhật cầu quất thư trung hí tặng

Liên quân ngoạ bệnh tư tân quất,
Thí trích do toan diệc mạt hoàng.
Thư hậu dục đề tam bách khoả,
Động Đình tu đãi mãn lâm sương.

 

Dịch nghĩa

Thương ông đang nằm bệnh thèm quít tươi,
Hái thử thấy còn chua và chưa vàng.
Cuối thư ông xin ba trăm quả,
Phải chờ vùng hồ Động Đình rơi thật nhiều sương mới có.


Cố nhân trong bài này là Trịnh Kỵ Tào, một bạn cũ của tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương cho ông bệnh nằm thèm quít
Hái thử ăn chua loét, chưa vàng
Cuối thư ông muốn ba trăm
Động Đình phải đợi sương dầm tuôn rơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nằm bệnh thương ông thèm quýt tươi
Vị chua hái thử chửa ngon rồi
Cuối thư ông muốn ba trăm quả
Đợi lúc Động Đình móc đẫm rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nằm bệnh thương ông thèm quýt mới
Hái nếm còn chua lại chửa vàng
Dòng cuối muốn ba trăm quả viết
Động Đình hãy đợi khắp rừng sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Man

Tội bạn liệt giường còn thèm quít,
Hái thử - chưa vàng, lại chua ngoét.
Cuối thư bạn hỏi ba trăm quả,
Động đình đang đợi quyện sương sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời