對萱草

何人樹萱草,
對此郡齋幽。
本是忘憂物,
今夕重生憂。
叢疏露始滴,
芳餘蝶尚留。
還思杜陵圃,
離披風雨秋。

 

Đối huyên thảo

Hà nhân thụ huyên thảo,
Đối thử quận trai u.
Bản thị vong ưu vật,
Kim tịch trùng sinh ưu.
Tùng sơ lộ thuỷ tích,
Phương dư điệp thượng lưu.
Hoàn tư Đỗ Lăng phố,
Ly phi phong vũ thu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ai người trồng cỏ huyên
Trước quận đường sâu vắng
Chính là vật quên buồn
Đêm nay càng lo lắng
Thành đám, sương rơi đọng
Hương dư, bướm vãng lai
Nhớ vườn Đỗ Lăng cũ
Mưa gió ám thu phai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Này ai trồng khóm cỏ huyên
Đối diện quận đường sâu lắng
Chính đây là vật quên buồn
Đêm nay lại sinh lo lắng
Bụi con còn đọng dấu sương
Hương dư còn lưu cánh bướm
Chạnh nhớ Đỗ Lăng vườn xưa
Xa rồi gió mưa thu quạnh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ai là người cỏ huyên trồng trọt
Trước quận đường thưa thớt âm u
Vốn còn tên gọi quên lo
Đêm nay sao lại như là sầu khơi
Sương móc mới chớm rơi trên cỏ
Hương thừa làm bướm tỏ luyến lưu
Vườn Đỗ Lăng nhớ một chiều
Trong thu mưa gió tiêu điều phân ly.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời