登樓

茲樓日登眺,
流歲暗蹉跎。
坐厭淮南寺,
秋山紅樹多。

 

Đăng lâu

Tư lâu nhật đăng diểu,
Lưu tuế ám tha đà.
Toạ yếm Hoài Nam tự,
Thu sơn hồng thụ đa.

 

Dịch nghĩa

Ngày nào cũng lên lầu này ngắm nhìn về xa xa,
Đã bao năm tháng trôi qua.
Nhìn mãi chùa Hoài Nam cũng đã nhàm chán,
Núi về mùa thu cây lá úa đỏ rất nhiều.


Tác giả làm bài này năm 781 lúc đang làm thứ sử Trừ Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày lại ngày lên lầu ngắm cảnh
Lần lữa nhìn năm tháng dần trôi
Chùa Hoài Nam ngắm chán rồi
Núi thu cây đỏ lá rơi hơi nhiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu này ngày xa ngắm
Năm tháng trôi mịt mù
Chùa Hoài trông mãi chán
Lá đỏ đầy núi thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời