登樓寄王卿

踏閣攀林恨不同,
楚雲滄海思無窮。
數家砧作秋山下,
一郡荊榛寒雨中。

 

Đăng lâu ký Vương Khanh

Đạp các phan lâm hận bất đồng,
Sở vân, thương hải tứ vô cùng.
Sổ gia châm tác thu sơn hạ,
Nhất quận kinh trăn hàn vũ trung.

 

Dịch nghĩa

Bước lên lầu so với vào rừng hái củi buồn không giống nhau,
Nhìn từ đông sang tây thấy bao điều muốn nói.
Nhiều nhà dưới núi thu đang đập chày giặt quần áo,
Dưới cơn mưa lạnh biết bao người đang đạp gai góc.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên lầu cao, vào rừng không giống
Đông sang tây thi hứng vô cùng
Đập chày giặt áo lạnh rung
Dưới cơn mưa rét vào rừng đạp gai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hái củi lên lầu hận chẳng đồng
Biển xanh mây Sở ý mông lung
Đôi nhà dưới núi vang chày áo
Khắp quận mưa bay lối mịt mùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời