Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 11/06/2008 10:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/06/2008 11:46

答李澣

林中觀易罷,
溪上對鷗閒。
楚俗饒詞客,
何人最往還。

 

Đáp Lý Cán

Lâm trung quan Dịch bãi,
Khê thượng đối âu nhàn.
Sở tục nhiêu từ khách,
Hà nhân tối vãng hoàn?

 

Dịch nghĩa

Đọc Kinh Dịch ở trong rừng xong
Ra bờ suối hưởng nhàn với chim âu
Đất Sở có tục lệ trọng thi nhân
Thì ai là người sẽ luôn đến với ta?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trong rừng xem sách Dịch
Ngoài suối ngắm chim âu
Thói Sở ưa văn sĩ
Nào ai lui tới đây?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Bên rừng đọc kinh Dịch.
Khe suối ngắm chim âu;
Đất Sở nhiều danh sĩ,
Những ai vui bạn bầu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trong núi xếp Kinh Dịch,
Hạc nhàn lượn suối khe,
Khách Từ phiền tục Sở,
Ai kẻ những đi về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trong rừng, kinh Dịch đọc xong,
Lại nhìn âu tắm thong dong trên nguồn.
Khách văn, tục Sở trọng luôn,
Có ai đi lại vui buồn cùng ta?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong rừng kinh Dịch đọc xong
Nhìn đàn âu lội suối trong an nhàn
Tục Sở quý trọng thi nhân
Ai hay tới nhất thi đàn nơi đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong rừng nghiền ngẫm xem kinh Dịch
Ngoài suối an nhàn ngắm cánh âu
Thói Sở vốn hay ưa chữ nghĩa
Chốn này ai đến với ta đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Trương Việt Linh

Trong rừng Kinh Dịch xem xong
Ngoài khe cùng ngắm chim ngàn thảnh thơi
Phù hoa là thói ở đời
Tri âm bầu bạn mấy người tới lui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời