Xếp theo:

Trang trong tổng số 197 trang (1967 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Tông Hoan - 裴宗驩 (Bùi Tông Quán)

15.00
?-?, Việt Nam » Trần
3 bài thơ, 2605 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/08/2008 01:39

Bùi Trục - 裴軸

23.00
?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài thơ, 1551 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/04/2013 21:21

Bùi Tuyết Nhung (Ninh Gia Hân, Vũ Thị Huệ)

32.33
?-?, Việt Nam » Hiện đại
6 bài thơ, 3363 lượt xem, 3 người thích
Do Người tình không chân dung gửi ngày 01/04/2007 05:10

Bùi Văn Dị - 裴文異 (Bùi Dị, 裴異, Bùi Ân Niên)

1833-1895, Việt Nam » Nguyễn
9 bài thơ, 2029 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/10/2009 21:12

Bùi Văn Dung

44.25
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
1 bài thơ, 4348 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 03:11

Bùi Văn Nguyên (Vân Trình, Hùng Nam Yến, Khuê Hoa nữ tử, Tú Gầy)

23.00
1918-2003, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 45 bài dịch, 1796 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/10/2014 19:51

Bùi Viện - 裴援

1839-1878, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 319 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/01/2020 23:41

Bùi Viết Lương - 裴曰良

1442-1531, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 314 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/12/2019 10:47

Bùi Việt Phong

1950-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 1043 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/12/2014 10:56

Bùi Xương Trạch - 裴昌澤

15.00
1451-1529, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 2002 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/07/2007 19:02

Trang trong tổng số 197 trang (1967 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối