Xếp theo:

Trang trong tổng số 175 trang (1741 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Trục - 裴軸

23.00
?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài thơ, 1301 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/04/2013 21:21

Bùi Tuyết Nhung (Ninh Gia Hân, Vũ Thị Huệ)

23.00
?-?, Việt Nam » Hiện đại
6 bài thơ, 2967 lượt xem, 3 người thích
Do Người tình không chân dung gửi ngày 01/04/2007 05:10

Bùi Văn Dị - 裴文異

1833-1895, Việt Nam » Nguyễn
4 bài thơ, 1634 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/10/2009 21:12

Bùi Văn Dung

34.00
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
1 bài thơ, 3934 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 03:11

Bùi Văn Nguyên (Vân Trình, Hùng Nam Yến, Khuê Hoa nữ tử, Tú Gầy)

15.00
?-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 13 bài dịch, 1187 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/10/2014 19:51

Bùi Việt Phong

1950-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 845 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/12/2014 10:56

Bùi Xương Trạch - 裴昌澤

15.00
1451-1529, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1729 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/07/2007 19:02

Bùi Xương Tự - 裴昌嗣

14.00
1656-1728, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
17 bài thơ, 2168 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/07/2007 18:56

Bửu Kế - Nguyễn Phúc Bửu Kế

1913-1989, Việt Nam » Hiện đại
2 bài thơ, 1602 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/04/2010 23:50

Cao Bá Nhạ

15.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
6 bài thơ, 2049 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2015 22:03

Trang trong tổng số 175 trang (1741 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối