Xếp theo:

Trang trong tổng số 190 trang (1900 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Hữu Thứ - 裴有庶

1889-1945, Việt Nam » Cận đại
3 bài thơ, 408 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2019 12:23

Bùi Khánh Đản

?-?, Việt Nam » Hiện đại
11 bài thơ, 133 bài dịch, 219 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 31/01/2020 20:23

Bùi Kim Anh

54.60
1948-?, Việt Nam » Hiện đại
202 bài thơ, 10070 lượt xem, 4 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 12/04/2007 03:16

Bùi Kỷ - 裴杞

33.67
1888-1960, Việt Nam » Cận đại
27 bài thơ, 2 bài dịch, 4011 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/11/2011 19:09

Bùi Mai Điểm - 裴梅點

1882-1943, Việt Nam » Cận đại
2 bài thơ, 158 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/02/2020 15:17

Bùi Minh Quốc (Dương Hương Ly)

54.60
1940-?, Việt Nam » Hiện đại
81 bài thơ, 42969 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/06/2005 16:14

Bùi Minh Trí

23.50
1939-?, Việt Nam » Hiện đại
115 bài thơ, 11612 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/02/2011 07:23

Bùi Mộ - 裴慕

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 415 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/10/2018 18:13

Bùi Nguyễn Trường Kiên - Nguyễn Hữu Hà

25.00
?-?, Việt Nam » Hiện đại
159 bài thơ, 1519 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/07/2018 14:58

Bùi Phổ - 裴普

23.00
?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1379 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/04/2016 08:19

Trang trong tổng số 190 trang (1900 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối