Xếp theo:

Trang trong tổng số 173 trang (1728 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Hồng Khanh

14.00
1946-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 1242 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2009 18:44

Bùi Huy Bích - 裴輝璧

14.00
1744-1802, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
38 bài thơ, 4933 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/10/2009 04:20

Bùi Huy Phồn (Đồ Phồn, Bùi Như Lạc, Cười Suông, Việt Lệ, Ấm Hai, Lý Ba Lẽ, BHP)

15.00
1911-1990, Việt Nam » Hiện đại
6 bài thơ, 2803 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2008 08:31

Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

43.00
1807-1872, Việt Nam » Nguyễn
24 bài thơ, 8275 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/09/2007 15:21

Bùi Hữu Thiềm

15.00
1947-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 2043 lượt xem, 0 người thích
Do Cammy gửi ngày 25/07/2010 20:50

Bùi Hữu Thứ - 裴有庶

1889-1945, Việt Nam » Cận đại
3 bài thơ, 223 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/01/2019 12:23

Bùi Kim Anh

44.50
1948-?, Việt Nam » Hiện đại
201 bài thơ, 9051 lượt xem, 4 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 12/04/2007 03:16

Bùi Kỷ - 裴杞

25.00
1888-1960, Việt Nam » Cận đại
17 bài thơ, 2 bài dịch, 3546 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/11/2011 19:09

Bùi Minh Quốc (Dương Hương Ly)

34.33
1940-?, Việt Nam » Hiện đại
81 bài thơ, 40595 lượt xem, 8 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/06/2005 16:14

Bùi Minh Trí

23.50
1939-?, Việt Nam » Hiện đại
115 bài thơ, 11174 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/02/2011 07:23

Trang trong tổng số 173 trang (1728 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối