Xếp theo:

Trang trong tổng số 197 trang (1967 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Đăng Sinh

22.50
1940-?, Việt Nam » Hiện đại
12 bài thơ, 1945 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/06/2014 19:19

Bùi Đình Tán

1532-1609, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 288 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/01/2020 22:51

Bùi Đức Ánh (Bùi Anh Sắc)

1949-?, Việt Nam » Hiện đại
40 bài thơ, 2197 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/03/2015 19:54

Bùi Đức Khiêm

?-?, Việt Nam » Hiện đại
10 bài thơ, 1608 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/10/2015 17:13

Bùi Giáng

913.87
1926-1998, Việt Nam » Hiện đại
581 bài thơ, 4 bài dịch, 213859 lượt xem, 53 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/08/2005 00:32

Bùi Hạnh Cẩn

24.50
1921-2020, Việt Nam » Hiện đại
330 bài dịch, 1392 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2018 23:22

Bùi Hồng Khanh

14.00
1946-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 1413 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2009 18:44

Bùi Huy Bích - 裴輝璧

14.00
1744-1802, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
40 bài thơ, 5691 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/10/2009 04:20

Bùi Huy Cường (Nam Hương)

1899-1960, Việt Nam » Hiện đại
10 bài thơ, 253 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/10/2019 05:04

Bùi Huy Phồn (Đồ Phồn, Bùi Như Lạc, Cười Suông, Việt Lệ, Ấm Hai, Lý Ba Lẽ, BHP)

15.00
1911-1990, Việt Nam » Hiện đại
6 bài thơ, 3431 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2008 08:31

Trang trong tổng số 197 trang (1967 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối