Xếp theo:

Trang trong tổng số 180 trang (1791 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Chí Vinh

55.00
1954-?, Việt Nam » Hiện đại
193 bài thơ, 24545 lượt xem, 7 người thích
Do Oanh gửi ngày 17/07/2006 16:33

Bùi Công Minh

23.00
1947-?, Việt Nam » Hiện đại
24 bài thơ, 5157 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/09/2005 03:09

Bùi Cơ Túc - 裴基肅

23.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 636 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/11/2015 10:11

Bùi Duy Tân - Bùi Đức Uẩn (Hữu Thế)

1932-2009, Việt Nam » Hiện đại
79 bài dịch, 279 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/05/2019 13:51

Bùi Dương Lịch - 裴楊歷

14.00
1758-1828, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài thơ, 2740 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/07/2012 20:45

Bùi Đạt - 裴達

1433-1509, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1267 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/05/2010 03:25

Bùi Đăng Sinh

1940-?, Việt Nam » Hiện đại
12 bài thơ, 1610 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/06/2014 19:19

Bùi Đình Tán

1532-1609, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 49 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/01/2020 22:51

Bùi Đức Ánh (Bùi Anh Sắc)

1949-?, Việt Nam » Hiện đại
40 bài thơ, 1811 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 25/03/2015 19:54

Bùi Đức Khiêm

?-?, Việt Nam » Hiện đại
10 bài thơ, 1332 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 12/10/2015 17:13

Trang trong tổng số 180 trang (1791 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối