Xếp theo:

Trang trong tổng số 165 trang (1643 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Đạt

1433-1509, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1108 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/05/2010 03:25

Bùi Đăng Sinh

1940-?, Việt Nam » Hiện đại
12 bài thơ, 1286 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/06/2014 19:19

Bùi Đức Ánh (Bùi Anh Sắc)

1949-?, Việt Nam » Hiện đại
40 bài thơ, 1400 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/03/2015 19:54

Bùi Đức Khiêm

?-?, Việt Nam » Hiện đại
10 bài thơ, 1103 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/10/2015 17:13

Bùi Giáng

414.12
1926-1998, Việt Nam » Hiện đại
581 bài thơ, 4 bài dịch, 171660 lượt xem, 50 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/08/2005 00:32

Bùi Hạnh Cẩn

1921-?, Việt Nam » Hiện đại
309 bài dịch, 227 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2018 23:22

Bùi Hồng Khanh

14.00
1946-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 1148 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2009 18:44

Bùi Huy Bích - 裴輝璧

14.00
1744-1802, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
38 bài thơ, 4625 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/10/2009 04:20

Bùi Huy Phồn (Đồ Phồn, Bùi Như Lạc, Cười Suông, Việt Lệ, Ấm Hai, Lý Ba Lẽ, BHP)

15.00
1911-1990, Việt Nam » Hiện đại
6 bài thơ, 2586 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2008 08:31

Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

33.00
1807-1872, Việt Nam » Nguyễn
24 bài thơ, 7746 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/09/2007 15:21

Trang trong tổng số 165 trang (1643 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối