Xếp theo:

Trang trong tổng số 167 trang (1669 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Cơ Túc - 裴基肅

23.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 485 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/11/2015 10:11

Bùi Dương Lịch - 裴楊歷

1758-1828, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài thơ, 2428 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/07/2012 20:45

Bùi Đạt

1433-1509, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 1132 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/05/2010 03:25

Bùi Đăng Sinh

1940-?, Việt Nam » Hiện đại
12 bài thơ, 1334 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/06/2014 19:19

Bùi Đức Ánh (Bùi Anh Sắc)

1949-?, Việt Nam » Hiện đại
40 bài thơ, 1459 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/03/2015 19:54

Bùi Đức Khiêm

?-?, Việt Nam » Hiện đại
10 bài thơ, 1148 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/10/2015 17:13

Bùi Giáng

474.13
1926-1998, Việt Nam » Hiện đại
581 bài thơ, 4 bài dịch, 175846 lượt xem, 50 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/08/2005 00:32

Bùi Hạnh Cẩn

15.00
1921-?, Việt Nam » Hiện đại
309 bài dịch, 292 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2018 23:22

Bùi Hồng Khanh

14.00
1946-?, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 1166 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2009 18:44

Bùi Huy Bích - 裴輝璧

14.00
1744-1802, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
38 bài thơ, 4681 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/10/2009 04:20

Trang trong tổng số 167 trang (1669 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối