Xếp theo:

Trang trong tổng số 212 trang (2112 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bình Nguyên Trang - Vũ Thị Quỳnh Trang

163.94
1977-?, Việt Nam » Hiện đại
119 bài thơ, 48250 lượt xem, 20 người thích
Do lantuvien_ttt gửi ngày 26/11/2005 10:25

Bình Phú tổng đốc - 平富總督

15.00
?-?, Việt Nam » Cận đại
1 bài thơ, 1342 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/02/2019 13:16

Bùi Bá Kỳ - 裴伯琦

15.00
?-?, Việt Nam » Hồ, thuộc Minh
3 bài thơ, 3515 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2008 02:16

Bùi Bằng Đoàn - 裴鵬摶

1889-1955, Việt Nam » Hiện đại
1 bài thơ, 2140 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/04/2020 20:18

Bùi Chí Vinh

134.38
1954-?, Việt Nam » Hiện đại
193 bài thơ, 39045 lượt xem, 8 người thích
Do Oanh gửi ngày 16/07/2006 16:33

Bùi Công Minh

23.00
1947-?, Việt Nam » Hiện đại
24 bài thơ, 7389 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 03:09

Bùi Cơ Túc - 裴基肅

23.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 1845 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/11/2015 10:11

Bùi Duy Tân - Bùi Đức Uẩn (Hữu Thế)

15.00
1932-2009, Việt Nam » Hiện đại
83 bài dịch, 1693 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/05/2019 13:51

Bùi Dương Lịch - 裴楊歷

22.50
1758-1828, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài thơ, 4985 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/07/2012 20:45

Bùi Đạt - 裴達

1433-1509, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
1 bài thơ, 2392 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/05/2010 03:25

Trang trong tổng số 212 trang (2112 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối