Mẩu nến xanh nhỏ lệ đốt thân mình
Hiến em bé một vầng lửa ấm,
Ngôi sao xanh cuối trời thăm thẳm
Chiều lạnh lùng ngàn năm cô đơn.


Nguồn: "Kiến thức ngày nay" xuân Nhâm Thân 1992