Nhà lá vác bừa ra
Ánh trăng như lụa sáng
Qua rừng nghe tiếng mưa
Trời xuống sương mù nặng
Đông vẫn còn chưa hừng
Sáng đường có ánh ráng
Chẳng dè tiếng quát trâu
Sợ vút đôi cò trắng

tửu tận tình do tại