Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 09:42

Cao thấp trời chung, một hạt mưa,
Ra đời, vô núi cũng duyên đưa.
Mấy phen sương tuyết chồi mai nở,
Ngàn dặm, tình hoài bóng nhạn thưa.
Lò lửa nhớ chừng vầy chuyện cũ,
Bàn cờ theo buổi ngắm trà trưa.
Nghĩ người đạo khế từng qua lại,
Trăng rọi thềm lan phải đó chưa?


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 31