Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2015 18:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/02/2015 19:14

山窮水盡轉身來,
偪得金僵正眼開。
萬象從中身独露,
涅槃生死絕安排。

 

Kệ

Sơn cùng thuỷ tận chuyển thân lai,
Bức đắc kim cương chính nhãn khai.
Vạn tượng tòng trung thân độc lộ,
Niết bàn sinh tử tuyệt an bài.


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Gửi thân non nước dặm dài
Kim cương mở mắt lại khai tâm đồng
Vạn tượng thân chỉ một lòng
Niết bàn sinh tử an bài tự nhiên


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhất Hạnh

Cùng non tột nước gởi thân về
Miễn được kim cương mở mắt kia
Vạn tượng bao la thân hiển lộ
Niết bàn sinh tử có hề chi


Nguồn: Việt Nam Phật giáo sử luận, Nguyễn Lang, NXB Phương đông, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cùng nước tận hoá thân về
Cầu được kim cương mở mắt ra
Vạn tượng cũng từ tâm hiển lộ
Niết Bàn sinh tử có chi mà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sơn cùng thuỷ tận gởi thân qua,
Miễn được kim cương mở mắt ra.
Vạn tượng trong thân theo hiển lộ,
Niết bàn sinh tử tự nhiên mà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời