Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: mây (87)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 11:23

楚甸嘗聞旰魃侵,
從龍應合解為霖。
荒淫卻入陽臺夢,
感亂懷襄父子心。

 

Vân

Sở điện thường văn cán bạt xâm,
Tòng long ưng hợp giải vi lâm.
Hoang dâm khước nhập Dương Đài mộng,
Cảm loạn Hoài, Tương phụ tử tâm.

 

Dịch nghĩa

Đất nước Sở từng bị quỷ hạn hán xâm hại,
Mây theo rồng tới hoá giải thành mưa dầm.
Thần mây mưa hoang dâm nhập vào giấc mộng Dương Đài,
Làm tâm hồn hai cha con vua Sở Hoài, Tương bấn loạn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Sở thường hay lâm hạn hán
Mây theo rồng giải hạn thành mưa
Dương Đài dâm mộng tích xưa
Hoài, Tương phụ tử lòng ưa nữ thần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước Sở từng qua hạn hán xâm,
Mây theo rồng tới hoá mưa dầm.
Giấc mộng Dương Đài thần dâm nhập,
Vua Sở Hoài, Tương bấn loạn tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời