34.33
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
11 bài trả lời: 11 bản dịch
3 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2005 16:00, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/06/2006 06:28

心空

身如墻壁已頹時,
舉世匆匆孰不悲。
若達心空無色相,
色空隱現任推移。

 

Tâm không

Thân như tường bích bĩ đồi thì,
Cử thế thông thông thục bất bi?
Nhược đạt tâm không vô sắc tướng,
“Sắc”, “không” ẩn hiện nhậm suy di.

 

Dịch nghĩa

Thân người như vách tường sẽ đến lúc đổ nát
Người đời ai cũng vội vã, lo buồn
Nếu biết cái tâm là không, sắc tướng cũng là không
Thì dù sắc với không có ẩn hiện đổi thay bao nhiêu cũng cũng mặc nó vần chuyển.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Thân như tường vách đã lung lay,
Lật đật người đời, những xót thay.
Nếu được “lòng không” không tướng sắc,
“Sắc”, “không”, ẩn hiện, mặc vần xoay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Mạnh Thát

Thân như tường vách đổ xiêu rồi,
Thiên hạ bồn chồn xót dạ thôi.
Nê urõ tâm không, không tướng sắc,
Sắc không ẩn hiện mặc xoay dời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy

Thân tường vách sẽ điêu tàn
Đời tuôn vội vã buồn mang theo lòng
Tâm không thì sắc cũng không
Sắc không ẩn hiện mặc dòng thời gian.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Thân như tường vách lung lay
Lật đật lo nghĩ xót thay đời người
"Tâm không" không sắc đạt rồi
Sắc, không ẩn hiện mặc đời cần chi


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thân như tường vách lúc suy rồi
Vội vã buồn lo khắp cõi đời
Nếu hiểu tâm không,không sắc tướng
Sắc không ẩn hiện mặc chuyển dời

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Thân này vách đổ tường xiêu,
Buồn lo tất bật bao nhiêu cho cùng.
Tâm không ví hiểu là không,
Sắc không dời đổi mặc lòng sắc không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân tựa vách tường đang rệu rã
Người đời tất bật đáng thương sao
Tâm không sắc tướng đều không cả
Ẩn hiện sắc không mặc đổi dời

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân như tường vách sắp nghiêng tuôn,
Ai cũng trong đời lo, vội, buồn.
Nên biết tâm không, không sắc tướng,
Sắc không thay đổi chuyển vần luôn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân như tường vách nghiêng tuôn,
Trong đời ai cũng lo buồn vội thay!
Tâm không sắc tướng biết hay,
Chuyển vần sắc chẳng đổi thay trong đời.

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Như tường vách thân rồi tàn tạ
Cuộc thế mang vội vã sầu bi
Tâm không sắc tướng vô vi
Sắc không dời đổi đến đi mặc lòng.

Nhất Nguyên
33.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối