籬下重陽菊

籬下重陽菊,
枝頭淑氣鶯。
晝則金烏照,
夜來玉兔明。

 

Ly hạ trùng dương cúc

Ly hạ trùng dương cúc,
Chi đầu thục khí oanh.
Trú tắc kim ô chiếu,
Dạ lai ngọc thố minh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Giậu thu cúc nở hoa vàng,
Cành xuân gió ấm rộn ràng tiếng oanh.
Ngày thì nắng rạng trời xanh,
Ðêm đêm có ánh trăng lành sáng soi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Cúc thu nở dưới giậu
Oanh lảnh lót đầu cành
Ngày nắng vàng rạng chiếu
Đêm đến ngời trăng thanh

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên giậu vàng sắc cúc
Đầu cành rộn tiếng oanh
Ngày rỡ ràng nắng ấm
Đêm vằng vặc trăng thanh

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên giậu cúc vàng màu sắc tươi,
Đầu cành rộn tiếng chim oanh cười,
Rỡ ràng nắng ấm ngày tràn tới,
Vằng vặc đêm trăng trời sáng ngời.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên rào sắc cúc vàng tươi,
Đầu cành rộn tiếng oanh cười líu lo,
Rỡ ràng ngày ấm nắng to,
Đêm trăng vằng vặc ánh soi sáng ngời.

15.00
Trả lời