Trên biển rộng như mặt gương phẳng lặng
Những thuyền chài qua lại như hải âu
Sóng đập mạnh vào bốt đồn sập đổ
Như nhạo cười bọn đế quốc gục từ lâu

Phía bên kia Vịnh Bắc Bộ im lìm
Đảo Hải Nam của chúng tôi mỹ lệ
Cách biển lớn, ta thở chung không khí
Đón thuỷ triều buổi sáng buổi chiều lên

Khi chúng tôi nhìn thuỷ triều buổi sáng
Nhớ tới Đài Loan quý báu thân yêu
Khi chiều hôm nhìn nước thuỷ triều
Bạn nhớ tới bờ biển miền Nam như vành trăng tỏ

Sáng và chiều chúng ta cùng thở
Cùng tâm tình chung một mà thôi
Ôi biển rộng! nghe tiếng lòng của ta không hở ?
Có thể nào mang tiếng đó đến xa khơi ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)