Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Alexandre Gerov (2 bài)
- Valeri Petrov (1 bài)
- Blaga Dimitrova (29 bài)
- Georgi Dzhagarov (1 bài)
- Nicola Vapzarov (18 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Xuân Diệu (1 bài)
Tạo ngày 14/11/2008 05:56 bởi hongha83
Veselin Hanchev (Веселин Ханчев, 1919-1966) nhà thơ Bungari, sinh ở Stara Zagora (Стара Загора) cùng một thành phố đã sinh ra Gheo Milev. Học luật ở Sofia (София). Sớm quen thuộc với văn học Pháp, văn học Nga. Sau năm 1944, giữ những chức quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật. Đã làm cố vấn cho Đại sứ quán Bungari tại Ba Lan, tại Pháp. Mất ở Sofia.

Tác phẩm:
- Gió thuận
- Thơ

Nguồn: Những nhà thơ Bungari/ NXB Sviat, 1985.