Vì em đã tới với anh lặng lẽ
Mà bước chân như sấm dội trong anh
Vì những gì em đã cho anh mà không lấy lại
Vì em đã dung thứ cho anh tồn tại với em và không tồn tại với em
Vì những chữ, tiếng mà đôi lúc em giữ lại
Vì những âu yếm mà em không giữ lại bao giờ
Vì sức mạnh mà em đã rót trong anh
Trong khi bản thân em không được bao nhiêu sức
Vì em đã lấy tên anh đặt cho mọi giờ khắc của em
Ở những giờ vui cũng như ở những giờ buồn

Đáng lẽ lồng chiếc nhẫn vào ngón tay em mảnh khảnh
Anh xin đặt nó lên môi anh nóng bỏng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)