Em mỉm cười mà trái tim lệ đổ
Trong những chiều cô đơn
Em yêu anh
Có nghĩa là –
Cầu cho anh mọi sự tốt lành
Có nghĩa là, anh yêu duy nhất
Không cần nói ra lời, không cần gặp mặt
Và không cần buồn thương.
Không cần lo lắng
Và không cần chung đường
Khi đón những bình minh
Tuổi già đến rồi kìa
Đến lúc ta cần quên đi nhiều thứ...

Em yêu anh
Có nghĩa là –
Cầu cho anh mọi sự tốt lành.
Có nghĩa là phải quên anh nhanh nhất
Xoá đi ký ức trong tim
Nhưng làm sao để sưởi ấm đôi tay anh cóng lạnh
Đã từng làm những việc quá sức mình?
Ai sẽ nói với em, anh thương ơi
Ai người khuyên nhủ
Việc gì cần, và việc gì không
Mình em, em biết sao đây
Không ai có thể cho ta biết
Đường ta đi chẳng ai có thể chỉ ra
Mối lương duyên nào ai gỡ giúp ta...
Ai dám bảo rằng yêu là dễ nhỉ?