Nóng thiêu đốt đang đổ lên mặt đất,
đường quanh co làm mất sức hơn…
Người đang chạy về giếng phun tìm nước
là bé con độ sáu tuổi lao nhanh.

Trên đá trắng, em nhón chân để kiễng,
nhỏm người lên trên miệng giếng nước trong,
chúm môi lại chìa ra trông thật vụng
đón dòng phun tròn trịa vọt ra.

Dòng nước chảy hình vòng cung, róc rách,
tưới cho cây phỉ tử non tơ,
miệng chú bé cháy khô đắng ngắt
chỉ trượt qua dòng nước mát chảy đi.

Và số phận của tôi y như thế,
Tôi đang lao về suối nước, khát khô.
Hạnh phúc lướt qua mặt tôi, lấp lánh,
vậy mà tôi không thể uống thoả thuê!