Anh thường nói với em:
Đang chán do buồn bã,
Em chờ thêm chút nữa,
Rồi anh sẽ quay về.

Anh muốn có tình yêu,
Như đèn bàn có sẵn:
Bật công tắc - đèn sáng,
Tắt công tắc - tối om.

Anh muốn luôn lo xa
(Dự trữ theo thời hạn),
Mà tình yêu đâu là nấm
Không ai muối để dành.

Còn cách sống của anh
Xin đừng trao em nhé,
Hoặc là có lửa sáng,
Hoặc trời tối không đèn!