11.00
Nước: Rumani
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mihai Eminescu (43 bài)
- Demostene Botez (1 bài)
- Lucian Blaga (4 bài)
- Tristan Tzara (6 bài)
- Zaharia Stancu (3 bài)
Tạo ngày 10/11/2008 09:13 bởi hongha83
Veronica Micle (1850-1889) là thi sĩ, người tình của đại thi hào Mihai Eminescu.

Nguồn: Vết máu biết nói/ Tuyển thơ trữ tình Rumani/ NXB Hội Nhà Văn, 2002.