Hỡi nàng thơ thánh thiện thanh tao
Nàng là Chúa Trời duy nhất của ta
Tâm hồn ta đã đặt bao hy vọng
Vào sự phù hoa dịu ngọt của nàng

Cho dù ta thấy mình lớn bao nhiêu
Ta vẫn chọn nàng để tôn thờ thần tượng
Với biết bao nỗi niềm khao khát
Ta hiến dâng lòng ngưỡng mộ cho nàng

Với nỗi niềm sùng kính sâu xa
Ta biến nàng trở thành huyền thoại
Tâm hồn ta hiến dâng tất cả
Cho sự phù hoa dịu ngọt của nàng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)