Đây là giờ của các cô dâu và ông Tơ bà Nguyệt đã đến
Những ánh sao vì thế cũng gần hơn
Gần đến nỗi có thể kéo từ trời xuống
Đính vào chiếc mũ cô dâu
Thời gian như ngừng trôi, và gót chân chàng rể
Bay trên đườn đón gặp cô dâu
Hỡi những đứa trẻ trong đêm, những vì sao lấp lánh đêm nay
Cũng tham dự việc hoài thai ngươi đấy!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)