Thoáng rùng mình trong cõi xa xăm
Một khu vườn những hàng cây rực sáng
Chẳng nhớ mình là ai, vì sao mình lại khóc?
Quên hết cả rồi như là cơn bão
Cuốn trôi mọi thế giới vào hư vô


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)