Tôi chỉ cần chút ít!
Bánh mì một mẩu con
Thêm chỉ một giọt sữa
Với trời này cao xanh
Với mây này bồng bềnh!


Nguồn: Cỗ xe tam mã Nga, NXB Văn học, 1994.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)