Colors of hope at the Citadel

Even the walls appear to bleed.
Shades of bloody red and healing pink
Paint await the brush of restoration.
Forgetfulness fades at the walls of the Citadel.

Winged creatures profiled in sky-blue
Absorb a painter’s delicate stroke, himself no priest,
Yet his priestly attention to feather and plume
Promotes a social and political stance.

Forgiveness fades at the walls of the Citadel.
Hopefulness guides intent to rebuild
Homes, shrines, temples and gardens.

Promises of renewal, by a generation
Of painters too young to recall
Ruined walls splashed with blood at the Citadel.

Thousands died in the Battle of Hue.
A generation of souls on opposite sides of Earth
Weep and ache in shame and dismay
More than forty years after Hell visited the Citadel.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Đến tường gạch cũng tưởng chừng ứa máu
Những mảng hồng xen trộn vết bầm đen
Sẽ khoả lấp bằng màu sơn phục chế
Khắp Hoàng thành mờ ảo nỗi nguôi quên.

Bay theo ngọn bút lông giàu thần lực
Trên trời xanh, bao linh vật tượng hình
Hỡi thợ sơn nào phải là tu sĩ
Nhưng chuyện đời với chuyện đạo hiển linh.

Lòng tha thứ nhạt nhoà
Niềm hy vọng hướng dẫn người tái tạo
Nhà cửa, chùa đền, lăng mộ, vườn hoa.

Muôn hứa hẹn đổi thay
Thế hệ cần lao trẻ trung quá đỗi
Nhớ hôm nao huyết lệ xối chốn này.

Chiến trận Huế, Mậu Thân, hàng ngàn xác
Tận bên kia thế giới, lớp hồn oan
Còn khóc lóc trong đớn đau thê thảm
Bốn mươi năm sau thuở cố đô tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Đến cả tường thành cũng rướm máu
Nhiều mảng bầm đen và nhiều mảng sắp lành
Lớp sơn mới chờ cọ lông tái tạo
Sự lãng quên nhoà nhạt chốn cổ thành

Nhiều sinh vật nhắm trời xanh bay bổng
Tinh tế truyền thần dưới nét bút hoạ sư
Đã tô vẽ từng chiếc lông thận trọng
Thể hiện lập trường xã hội, suy tư

Lòng tha thứ nhạt mờ nơi thành cổ
Hy vọng được chú tâm dẫn dắt phục hồi
Nhà cửa, vườn tược, miếu đền, thiền tự

Hứa hẹn sự tái tạo từ một thế hệ
Hoạ sĩ còn quá trẻ để nhớ
Cảnh tường thành bị tắm máu, sụp đổ

Hàng ngàn người chết trong chiến trận Huế
Linh hồn của một thế hệ đối nghịch bắc nam
Đau khổ, khóc than trong hận thù và xấu hổ
Hơn bốn mươi năm trước lúc quỷ sứ viếng thăm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời