Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 11/11/2017 01:12

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Ngày xửa ngày xưa có một con số
Tinh khiết và tròn trịa như mặt trời
Nhưng trơ trọi trơ trọi vô cùng

Nó bắt đầu làm tính với chính mình

Nó nhân chia với chính mình
Cộng trừ với chính mình
Những vẫn cứ mãi một mình

Nó ngưng tự làm tính
Và tự đóng mình lại trong sự tinh khiết
Tròn trịa và toả nắng của nó

Còn lại bên ngoài là những dấu vết
nảy lửa của phép tính của nó

Chúng bắt đầu đuổi bắt nhau trong bóng tối
Phân chia nhau khi lẽ khi chúng phải nhân nhau lên
Trừ lấy nhau khi lẽ ra chúng phải cộng nhau vào

Đó là những gì diễn ra trong bóng tối

Và chẳng có ai bảo nó
Ngăn chặn những dấu vết
Và tẩy sạch chúng đi


Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Anne Pennington.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anne Pennington

A forgetful number (tiếng Anh)

Once upon a time there was a number
Pure and round like the sun
But alone very much alone

It began to reckon with itself

It divided multiplied itself
It subtracted added itself
And remained always alone

It stopped reckoning with itself
And shut itself up in its round
And sunny purity

Outside were left the fiery
Traces of its reckoning

They began to chase each other through the dark
To divide when they should have multiplied themselves
To subtract when they should have added themselves

That’s what happens in the dark

And there was no one to ask it
To stop the traces
And to rub them out

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời