Chiều mùa hè rực rỡ,
Chiều hè đẹp nữa lại về...
Tiếng em nói tôi nghe:
“Em đang yêu người khác”

Tim rung lên đắng chát
Toàn chuyện cũ đã qua...
Tiếng thỏ thẻ lại đưa:
“Em đang yêu người khác”

Im đi, tiếng làu bàu vô ích!
Biến mau, chớ nói thêm!...
Tiếng thì thầm rõ hơn:
“Em đang yêu người khác”