Nó đã khơi lên bao nỗi vui
Cái thư với những tin lành tốt
Tôi nhìn dấu đóng trên phong bì
Và tính bao ngày thư đã vượt

Thế ra trong lúc hôm qua ấy
Mình trĩu u buồn, nặng xót xa
Thì mảnh hoa tiên đầy phấn chấn
Đã lên đường đặng tới cùng ta

Vậy thì cuộc sống này đôi lúc
Chỉ với ta thôi ngỡ tối rồi
Bà con ơi, chớ buồn u uất
Những thư tốt lành đang tới nơi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)