Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 21/09/2019 08:48, số lượt xem: 285

Chim đã bỏ rừng thưa
Đất trời như ngưng đọng
Nơi đây còn chút lửa
Xin trao lại hư không.