Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2016 11:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/05/2016 11:26

吳宮怨

君不見:
吳王宮閣臨江起,
不見珠簾見江水。
曉氣晴來雙闕間,
潮聲夜落千門裏。

句踐城中非舊春,
姑蘇臺下起黃塵。
隻今唯有西江月,
曾照吳王宮裏人。

 

Ngô cung oán

Quân bất kiến:
Ngô vương cung khuyết lâm giang khởi,
Bất quyển châu liêm kiến giang thuỷ.
Hiểu khí tình lai song khuyết gian,
Triều thanh dạ lạc thiên môn lý.

Câu Tiễn thành trung phi cựu xuân,
Cô Tô đài hạ khởi hoàng trần.
Kỳ kim duy hữu Tây giang nguyệt,
Tằng chiếu Ngô vương cung lý nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Người thấy chăng,
Cung gác vua Ngô dựng bên sông
Chẳng cuốn rèm châu cũng thấy dòng
Sớm xa nắng rạng hai tầng cửa
Đêm xuống triều lơi vẳng ngàn trùng

Trong thành Câu Tiễn xuân chẳng cũ
Dưới đài Cô Tô bụi vàng tung
Đến nay chỉ thấy trăng sông trước
Từng soi những người trong Ngô cung


Nguồn: Đường - Thơ một thuở (Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh biên dịch), NXB Văn hoá thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh thấy chăng:
Ngô vương cung khuyết dựng bên sông,
Không cuốn rèm châu vẫn thấy dòng
Quang đãng sớm mai hai lớp cửa,
Vẳng sóng đêm về ngàn cửa lồng.

Trong thành Câu Tiễn đâu xuân cũ?
Đài dưới Cô Tô vàng bụi tung.
Nay thấy trăng sông Tây vẫn chiếu,
Từng soi cung nữ Ngô vương cung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời