示弟子

身如電影有還無,
萬木春榮秋又枯。
任運盛衰無怖畏,
盛衰如露草頭鋪。

 

Thị đệ tử

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

 

Dịch nghĩa

Người đời như bóng chớp, có rồi lại không,
Như cây cối, mùa xuân tốt tươi, mùa thu khô héo.
Mặc cho vận đời dù thịnh hay suy, đừng sợ hãi,
Vì sự thịnh suy [cũng mong manh] như giọt sương đầu ngọn cỏ.


Bài kệ này thiền sư đọc cho đệ tử khi sắp mất.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Có rồi không, thân như bóng chớp,
Cây mùa thu khô héo, xuân tươi.
Thịnh suy, đừng sợ, vận đời
Như trên cây cỏ, sương phơi đầu cành..

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Thân như tia chớp, loé tàn nhanh
Xuân lá hoa tươi, thu bỏ cành
Suy thịnh mặc đời, sao phải sợ
Sương treo ngọn cỏ cứ long lanh

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Thân như tia chớp, loé tàn mau
Xuân lá hoa tươi, thu úa màu
Suy thịnh mặc đời, sao phải sợ
Sương treo ngọn cỏ chẳng âu sầu

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thế Anh Võ

Thân như ánh chớp có, không.
Mùa xuân tươi tốt, thu sang héo tàn.
Thịnh suy, suy thịnh lẽ thường,
Cũng như ngọn cỏ sương đầu sớm mai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân như chớp có rồi không
Tốt tươi xuân sắc não nùng vẻ thu
Mặc cho bao cuộc thịnh suy
Như sương đầu cỏ có gì sợ đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như chớp đời người có lại không,
Xuân tươi cây cỏ héo thu đông.
Thịnh suy mặc thế không e sợ,
Hưng phế mong manh sương cỏ bồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như chớp đời người có, không,
Xuân tươi cây cỏ thu đông héo tàn.
Thịnh suy mặc thế không bàn,
Mong manh suy thịnh sương tan cỏ bồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phục

Thân như ánh chớp, có rồi khong
Cây cối xuân tươi, thu héo hon
Ngắm cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
Thịnh suy: ngọn cỏ giọt sương nồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Phù thế niên hoa thôi bạch phát,
Kiền khôn vạn biến tĩnh trung khan.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Đời người chớp nhoáng, thoáng thật nhanh
Như lá xuân xanh, thu lìa cành
Mặc kệ thịnh suy, đừng khiếp hãi
Thịnh suy, sương cỏ, đều mong manh.

"Nguyệt diện vinh đan quế - Đan quế tại nhất luân"
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Lộc

Đời như bóng chớp có rồi không
Cây cỏ xuân tươi khô héo đông
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
Thịnh suy mỏng mảnh tựa sương trong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]