示弟子

身如電影有還無,
萬木春榮秋又枯。
任運盛衰無怖畏,
盛衰如露草頭鋪。

 

Thị đệ tử

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

 

Dịch nghĩa

Người đời như bóng chớp, có rồi lại không,
Như cây cối, mùa xuân tốt tươi, mùa thu khô héo.
Mặc cho vận đời dù thịnh hay suy, đừng sợ hãi,
Vì sự thịnh suy [cũng mong manh] như giọt sương đầu ngọn cỏ.


Bài kệ này thiền sư đọc cho đệ tử khi sắp mất.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Có rồi không, thân như bóng chớp,
Cây mùa thu khô héo, xuân tươi.
Thịnh suy, đừng sợ, vận đời
Như trên cây cỏ, sương phơi đầu cành..

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Thân như tia chớp, loé tàn nhanh
Xuân lá hoa tươi, thu bỏ cành
Suy thịnh mặc đời, sao phải sợ
Sương treo ngọn cỏ cứ long lanh

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Thân như tia chớp, loé tàn mau
Xuân lá hoa tươi, thu úa màu
Suy thịnh mặc đời, sao phải sợ
Sương treo ngọn cỏ chẳng âu sầu

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Thân như tia chớp, loé tàn nhanh
Xuân lá hoa tươi, thu bỏ cành
Suy thịnh mặc đời, sao phải sợ
Sương treo ngọn cỏ cứ long lanh

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thế Anh Võ

Thân như ánh chớp có, không.
Mùa xuân tươi tốt, thu sang héo tàn.
Thịnh suy, suy thịnh lẽ thường,
Cũng như ngọn cỏ sương đầu sớm mai.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân như chớp có rồi không
Tốt tươi xuân sắc não nùng vẻ thu
Mặc cho bao cuộc thịnh suy
Như sương đầu cỏ có gì sợ đâu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời người như chớp, có rồi không,
Cây cỏ xuân tươi, héo thu đông.
Mặc cuộc thịnh suy, không sợ hãi,
Hưng phế mong manh sương cỏ bồng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]