Một ngựa bay nhanh đến Thị Kiều,
Chiều hôm cây khói cỏ tiêu điều.
Cư dân chỉ tháp Cao Biền cũ,
Ngói xanh rui đỏ vẫn chưa tiêu.
Đừng nói Trăm Man sống yên bề,
Hoa sóng trăng sông vấn vít theo.
Từ sau chinh chiến nghiêng trời đất,
Dẫu mắt còn tinh, đến khó về.

tửu tận tình do tại