出塞其一

秦時明月漢時關,
萬里長征人未還。
但使龍城飛將在,
不教胡馬渡陰山。

 

Xuất tái kỳ 1

Tần thời minh nguyệt Hán thời quan,
Vạn lý trường chinh nhân vị hoàn.
Đãn sử Long Thành phi tướng tại,
Bất giao Hồ mã độ Âm san.

 

Dịch nghĩa

Vẫn là vầng trăng sáng của đời Tần và quan ải của đời Hán,
Mà người chinh chiến nơi nghìn dặm vẫn chưa trở về.
Nếu như có vị phi tướng ở tại Long Thành,
Thì sẽ không cho ngựa Hồ vượt qua núi Âm sơn.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẫn là trăng đời Tần, ải Hán
Vẫn những người đi mãi không về
Long Thành phi tướng cận kề
Núi Âm Hồ ngựa khó bề vượt qua.

21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Ải Hán trăng Tần sáng lạnh căm
Người đi chinh chiến mãi xa xăm
Long thành nếu vẫn còn phi tướng
Hồ mã dể gì vượt núi Âm

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trăng Tần soi sáng Hán biên quan
Chinh chiến người xa khuất dặm ngàn
Tướng giữ Long Thành như Lý Quảng
Ngựa Hồ đâu dễ vượt Âm san

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vẫn quan ải Hán trăng Tần
Trường chinh muôn dặm người không trở về
Long thành Phi tướng còn kia
Âm sơn đâu dễ ngựa Hồ vượt qua

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiên Vân

Trăng sáng thời Tần, Hán ải quan
Người chinh chiến xa chưa khải hoàn
Nếu như Long Thành còn Phi Tướng,
Ngựa Hồ làm sao quá Âm San

22.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đặng Tài

Vẫn là ải Hán trăng Tần
Mà người chinh chiến xa xăm chưa về
Như vị tướng Long Thành kia
Sẽ không cho ngựa Hồ qua núi này

21.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng đời Tần ải quan đời Hán
Vẫn những người chinh chiến chửa về
Ví thử Long Thành còn tướng giỏi
Âm sơn khó vượt ngựa quân Hồ.

21.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Trăng Tần vẫn sáng ải Hán quan
Người đi chinh chiến chưa khải hoàn
Ví giả Long Thành còn Phi Tướng
Ngựa Hồ đâu dễ vượt Âm San

94.89
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vẫn là ải Hán trăng Tần,
Mà người chinh chiến quan san chưa về.
Long Thành phi tướng ở kề,
Âm sơn Hồ núi khó bề ngựa qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]