出塞其一

秦時明月漢時關,
萬里長征人未還。
但使龍城飛將在,
不教胡馬渡陰山。

 

Xuất tái kỳ 1

Tần thời minh nguyệt Hán thời quan,
Vạn lý trường chinh nhân vị hoàn.
Đãn sử Long Thành phi tướng tại,
Bất giao Hồ mã độ Âm san.

 

Dịch nghĩa

Vẫn là vầng trăng sáng của đời Tần và quan ải của đời Hán,
Mà người chinh chiến nơi nghìn dặm vẫn chưa trở về.
Nếu như có vị phi tướng ở tại Long Thành,
Thì sẽ không cho ngựa Hồ vượt qua núi Âm sơn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Giang

Trăng Tần, ải Hán vẫn đây mà,
Nghìn dặm chinh phu chửa về nhà.
Phi tướng nếu giờ còn ở lại,
Âm Sơn đâu có ngựa Hồ qua!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
93.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Hùng

Ải Hán, trăng Tần ngời tỏa sáng
Chinh nhân nghìn dặm mãi xa xăm
Long Thành ví giả còn phi tướng
Chẳng để ngựa Hồ vượt núi Âm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
74.29
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Vẫn là cửa Hán, trăng Tần
Chinh nhân muôn dặm quan san tháng ngày
Nếu như Lý tướng còn đây
Ngựa Hồ không thể vượt tày Âm sơn.

33.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Trăng thời Tần chiếu Hán quan này,
Vạn dặm chinh nhân chửa gót quay.
Giá sử Long Thành có Phi tướng,
Âm San hẳn thoát ngựa Hồ giày.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Yên Thảo

Trăng Tần ải Hán nhiêu khê
Chinh nhân vạn dặm ngày về còn đây
Cầm bằng Lý tướng còn đây
Mà Âm San đã vùi thây ngựa Hồ

Đắc nhất tri kỉ
Khả dĩ bất hận
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Vẫn là ải Hán vẫn trăng Tần
Muôn dặm trường chinh chửa khải hoàn
Phi tướng thành Long mà có đó
Ngựa Hồ đâu vượt nổi Âm san

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trăng sáng Tần xưa, ải Hán xa,
Người đi muôn dặm chưa về nhà.
Long Thành ví thử còn phi tướng,
Âm Lĩnh ngựa Hồ dám vượt qua!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
54.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vẫn ải Hán, vẫn trăng Tần,
Trường chinh vạn đặm, người thân chưa về.
Long Thành phi tướng còn kìa,
Âm Sơn, Hồ mã khó bề vượt qua!...

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trăng sáng đời Tần ải quan đời Hán
Cuộc trường chinh muôn dặm mấy ai về
Nếu Long thành phi tướng hãy còn kia
Hồ ngựa dễ gì qua Âm Sơn được.

Nhất Nguyên
43.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trăng sáng đất Tần ải Hán xưa
Trường chinh vạn dặm người chưa về
Long Thành Phi tướng như còn đó
Chẳng để Âm San ngựa địch qua.

32.67
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối