23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
22 bài trả lời: 22 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 15:13

春宮曲

昨夜風開露井桃,
未央前殿月輪高。
平陽歌舞新承寵,
簾外春寒賜錦袍。

 

Xuân cung khúc

Tạc dạ phong khai lộ tỉnh đào,
Vị Ương tiền điện nguyệt luân cao.
Bình Dương ca vũ tân thừa sủng,
Liêm ngoại xuân hàn tứ cẩm bào.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua gió thổi làm nở hoa đào bên giếng lộ,
Điện trước cung Vị Ương bóng trăng cao.
Trong nhà công chúa Bình Dương, người ca nữ đang thừa hưởng ân sủng,
Ngoài rèm xuân lạnh, được ban áo gấm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Trí Viễn

Bên giếng đêm qua gió nở đào
Trước cung Vị Ương trăng lên cao
Trong điện Bình Dương ca nương sủng
Ngoài rèm xuân lạnh áo gấm trao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm qua bên giếng nở hoa đào,
Điện trước Vị Ương trăng bóng cao.
Ca nữ Bình Dương thừa sủng ái,
Ngoài rèm xuân lạnh thưởng cẩm bào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]