11.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
22 bài trả lời: 22 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 15:13

春宮曲

昨夜風開露井桃,
未央前殿月輪高。
平陽歌舞新承寵,
簾外春寒賜錦袍。

 

Xuân cung khúc

Tạc dạ phong khai lộ tỉnh đào,
Vị Ương tiền điện nguyệt luân cao.
Bình Dương ca vũ tân thừa sủng,
Liêm ngoại xuân hàn tứ cẩm bào.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua gió thổi làm nở hoa đào bên giếng lộ,
Điện trước cung Vị Ương bóng trăng cao.
Trong nhà công chúa Bình Dương, người ca nữ đang thừa hưởng ân sủng,
Ngoài rèm xuân lạnh, được ban áo gấm.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gió giục đêm qua nở giếng đào,
Vị Ương ngoài điện ánh trăng cao.
Bình Dương ca nữ vừa ân sủng,
Xuân lạnh rèm thưa, tặng cẩm bào.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đêm qua, gió, giếng nở đào,
Vị Ương, trước điện trăng cao lưng trời.
Bình Dương, gái hát, thương rồi,
Áo bào, xuân lạnh ngoài trời, vua ban...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phùng Hiếu Ngân

Giếng lộ đêm qua nở hoa đào
Trước điện Vị Ương trăng đã cao
Bình Dương cung phủ vui ân sủng
Xuân lạnh ngoài hiên ban gấm bào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm qua bên giếng nở hoa đào
Trăng điện Vị Ương vằng vặc cao
Người của Bình Dương được đế mến
Ngoài rèm xuân lạnh cẩm bào trao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đào lộ tỉnh, đêm qua gió thổi
Điện Vị Ương, trăng dõi bóng cao
Bình Dương ca nữ múa chào
Ngoài rèm xuân lạnh, cẩm bào vua ban

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm qua gió nhẹ hoa đào nở
Bóng nguyệt tròn cao trước Vị Ương
Xuân lạnh rèm thưa ban áo gấm
Bình Dương ca nữ được vua thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Đêm qua gió động cành đào
Trăng dòm cửa điện như chào hỏi ai
Ơn riêng chỉ có một người
Xênh xang áo gấm ở ngoài rèm châu


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Gió đêm chiếng nở đào non
Vị Ương điện nọ trăng tròn treo cao
Nhờ ơn múa hát xôn xao
Ngoài rèm xuân lạnh cảm bào ban cho


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm qua gió nở đào bên giếng
Điện Vị Ương trăng đã mọc cao
Bình Dương con hát vua yêu
Đêm xuân ban chiếc gấm bào ấm thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giếng sương đào nở gió đêm qua
Trước điện Vị Ương trăng chiếu cao
Ca múa Bình Dương  vua sủng ái
Ngoài rèm xuân giá áo nhung trao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối