長信秋詞其五

長信宮中秋月明,
昭陽殿下搗衣聲。
白露堂中細草跡,
紅羅帳裡不勝情。

 

Trường Tín thu từ kỳ 5

Trường Tín cung trung thu nguyệt minh,
Chiêu Dương điện hạ đảo y thanh.
Bạch lộ đường trung tế thảo tích,
Hồng la trướng lý bất thăng tình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trường Tín trong cung rọi ánh trăng.
Chiêu Dương dưới điện tiếng chày vang.
Sương trắng khắp nhà, lưu dấu cỏ,
Lụa hồng sau trướng, xót xa tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung Trường Tín trăng thu cao chiếu
Có tiếng chày giặt áo cung Chiêu
Móc rơi trên cỏ đều đều
Người trong trướng lụa được nhiều ái ân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trường Tín cung thu bóng nguyệt vàng
Tiếng chày rộn rã điện Chiêu Dương
Khắp nhà sương trắng lưu màu cỏ
Sau trướng màn hồng dạ xót thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trong cung Trương Tín trăng thu sáng
Dưới điện Chiêu Dương chày giặt vang
Sương trắng khắp nhà vết cỏ mịn
Sau trướng lụa hồng tình chứa chan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trường Tín cung thu bóng nguyệt vương,
Tiếng chày đập áo điện Chiêu Dương.
Khắp nhà sương trắng in trên cỏ,
Trong trướng màn hồng tình xót thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời