長信秋詞其三

奉帚平明金殿開,
且將團扇共徘徊。
玉顏不及寒鴉色,
猶帶昭陽日影來。

 

Trường Tín thu từ kỳ 3

Phụng trửu bình minh kim điện khai,
Thả tương đoàn phiến cộng bồi hồi.
Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc,
Do đới Chiêu Dương nhật ảnh lai.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng cầm chổi chờ lúc cửa kim điện mở ra,
Nàng tạm cầm chiếc quạt, trong lòng cảm thấy bồi hồi.
Mặt ngoc bây giờ còn không bằng dược con quạ rét,
Vì quạ còn được ở gần ánh mặt trời của điện Chiêu Dương.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bình minh cầm chổi mở cung vàng
Lại những băn khoăn mang quạt sang
Mặt ngọc không bằng chim quạ lạnh
Quạ còn được hường bóng Chiêu Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Điện vàng mở quét sáng tinh sương,
Cầm quạt trong lòng nàng vấn vương.
Mặt ngoc giờ không bằng quạ rét,
Quạ còn gần ánh điện Chiêu Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]