長信秋詞其三

奉帚平明金殿開,
且將團扇共徘徊。
玉顏不及寒鴉色,
猶帶昭陽日影來。

 

Trường Tín thu từ kỳ 3

Phụng trửu bình minh kim điện khai,
Thả tương đoàn phiến cộng bồi hồi.
Ngọc nhan bất cập hàn nha sắc,
Do đới Chiêu Dương nhật ảnh lai.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng cầm chổi chờ lúc cửa kim điện mở ra,
Nàng tạm cầm chiếc quạt, trong lòng cảm thấy bồi hồi.
Mặt ngoc bây giờ còn không bằng dược con quạ rét,
Vì quạ còn được ở gần ánh mặt trời của điện Chiêu Dương.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Sáng ra ngõ cửa quét đền vàng
Nâng quạt dừng chân dạ vấn vương
Mặt ngọc những thua con quạ rét
Nó còn sưởi nắng điện Chiêu Dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Rạng sáng, quét thềm, chờ điện mở,
Quạt tròn cùng với ý bồi hồi.
Mặt hoa thua kém màu chim quạ,
Còn được mang theo bóng mặt trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Cung thu sáng quét mở toang rồi
Quạt cũ trên tay luống ngậm ngùi
Mặt ngọc nghĩ thua màu quạ lạnh
Còn mang bóng nhật điện vàng bay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Giang (I)

Ban mai quét tước mở đền vàng,
Nâng quạt nhìn thôi luống thở than.
Mặt ngọc không bằng con quạ rét,
Nó còn sưởi nắng điện Chiêu Dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Điện vàng mở quét sớm tinh sương,
Nâng quạt cùng nhau luống đoạn trường!
Vẻ ngọc dường thua loài quạ rét,
Về còn mang bóng nắng Chiêu Dương!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sớm cầm chổi, mở điện vàng,
Lại cầm cây quạt, mênh mang nỗi sầu.
Mặt hoa, bằng quạ rét đâu!
Bóng vua, còn thấy ở lầu Chiêu Dương...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tinh mơ, mở quét điện vàng
Tạm cùng chiếc quạt nỗi buồn sẻ chia
Nét son thua lũ quạ kia
Còn mang ánh nắng bay về Chiêu Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng cầm chổi quét điện vàng mở cửa
Chợt chạnh sầu với chiếc quạt tròn bên
Mặt ngọc còn thua kém quạ rét hèn
Nó còn được nắng Chiêu Dương sưởi ấm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Sớm mai quay quắt nhà vàng
Hầu đem chiếc quạt bàng hoàng nỗi duyên
Mặt son sắc kém nha đen
Còn đau tấc bóng bên đền Chiêu Dương


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Nhà vàng vẫn sạch lâng lâng
Quạt ngà khép mở độ chừng sớm mai
Có đâu mắt phượng mày ngài
Lại thua cánh ác ở đài Chiêu Dương


Bản dịch từ Đường thi thất tuyệt diễn ca phụ tạp văn 唐詩七絕演歌附雜文 (ký hiệu AB.333) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối