長信秋詞其二

高殿秋砧響夜闌,
霜深猶憶御衣寒。
銀燈青瑣裁縫歇,
還向金城明主看。

 

Trường Tín thu từ kỳ 2

Cao điện thu châm hưởng dạ lan,
Sương thâm do ức ngự y hàn.
Ngân đăng thanh toả tài phùng yết,
Hoàn hướng kim thành minh chủ khan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong điện cao chày vang gần sáng
Sương đậm còn áo lạnh nhớ mang
Đèn con may vá vừa xong
Thành vàng lại ngóng quân vương đoái hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Điện cao khuya khoắt tiếng chày lan
Sương lạnh mơ màng áo ngự ban
Đèn nhạt, cửa xanh may cắt vội
Hướng về kim khuyết ngóng quân vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tiếng chày thu điện ngọc đêm tàn
Trời lạnh sương dày nhớ áo ban
Đèn bạc cửa xanh ngừng cắt áo
Thành vàng lại hướng ngắm minh quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Điện cao khuya khoắt tiếng chày vang,
Áo lạnh sương dầy nhớ ngự ban.
Đèn bạc, cửa xanh may cắt vội,
Hướng về cửa khuyết ngóng minh quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời