Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch
Từ khoá: Ban tiệp dư (16) thất sủng (26) Trường Tín cung (9)

Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2005 01:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/12/2005 02:03

長信秋詞其一

金井梧桐秋葉黃,
珠簾不卷夜來霜。
熏籠玉枕無顏色,
臥聽南宮清漏長。

 

Trường Tín thu từ kỳ 1

Kim tỉnh ngô đồng thu diệp hoàng,
Châu liêm bất quyển dạ lai sương.
Huân lung ngọc chẩm vô nhan sắc,
Ngoạ thính Nam Cung thanh lậu trường.

 

Dịch nghĩa

Lá ngô đồng mùa thu bên giếng vàng đã úa,
Không cuộn rèm châu vì ngại sương đêm lọt vào.
Dù lò hương, gối ngọc cũng không thêm nhan sắc,
Nằm nghe giọt đồng hồ ở Nam Cung triền miên.


Trường Tín là tên cung đời Hán, ở phía tây bắc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Người cung nữ trong bài này là Ban tiệp dư, nữ quan của vua Hán Thành Đế, bị thất sủng do lời gièm pha của Triệu Phi Yến.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngô giếng vàng thu mấy lá rầu,
E sương nào dám cuộn rèm châu.
Lò hương gối ngọc phai nhan sắc
Nằm đếm Nam Cung giọt điểm thâu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bên giếng thu vàng nhuộm lá ngô,
Không cuốn rèm châu ngại sương vào.
Lò hương gối ngọc tàn nhan sắc,
Nam Cung nằm đếm giọt đồng hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Giang (I)

Giếng ngọc cành khô rụng lá vàng,
Buông rèm đêm đã lạnh hơi sương.
Lò hương, gối ngọc vô duyên quá,
Lắng giọt đồng rơi xiết đoạn trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thu về kim tỉnh úa cành ngô,
Đêm thả rèm châu, sương thấm vô.
Gối ngọc lò hương nhan sắc nhạt,
Nam Cung nằm lắng lậu thu hờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngô đồng bên giếng lá vàng,
Rèm châu không cuốn, đêm đang sương tràn.
Lò hương, gối ngọc, sắc tàn,
Nam cung, giọt lậu thu vang đêm trường...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá ngô đồng trở vàng bên giếng
E hơi sương làm biếng kéo rèm
Sắc tàn gối ngọc buồn thêm
Nam Cung nghe suốt cả đêm tiếng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giếng thu rơi rụng lá ngô vàng
Ngại cuốn rèm châu sợ gió sương
Gối ngọc lò hương nhan sắc nhạt
Nam Cung giọt lậu điểm canh trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Giếng thu vàng, lá ngô vàng,
Rèm châu cánh rủ, đêm trường sương gieo!
Lồng hương gối ngọc đìu hiu,
Nam Cung nằm lắng tai theo giọt đồng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thu lá vàng ngô đồng giếng vàng
Rèm châu không cuốn ngại đêm sương
Lò hương gối ngọc nhợt nhan sắc
Nằm ngóng Nam Cung tiếng giọt đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên giếng thu ngô đồng úa vàng,
Không cuộn rèm châu sương ngại tràn.
Gối ngọc lò hương không sắc thắm,
Nam Cung nghe giọt đồng miên man.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời