15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 12:06

青樓怨

香幃風動花入樓,
高調鳴箏緩夜愁。
腸斷關山不解說,
依依殘月下帘鉤。

 

Thanh lâu oán

Hương vi phong động hoa nhập lâu,
Cao điệu minh tranh hoãn dạ sầu.
Trường đoạn quan san bất giải thuyết,
Y y tàn nguyệt há liêm câu.

 

Dịch nghĩa

Màn hương thấy gió động, hoa vào lầu,
Điệu đàn tranh cao làm chầm chậm nỗi sầu trong đêm.
Nỗi sầu quan ải không thể nói thành lời,
Vẫn mảnh trăng tàn xưa hạ xuống bên rèm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vi Nhất Tiếu

Gió đưa hoa khẽ lay màn
Sầu ngưng đêm vắng cung đàn vút cao
Rèm châu nguyệt tận thuở nao
Quan san muôn dặm xiết bao đoạn trường

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Gió lay động hoa, hương vào lầu,
Đàn đêm cao giọng dạ bớt sầu.
Nỗi buồn quan ải khôn bày tỏ,
Trăng xưa tàn tạ rọi rèm châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phùng Hiếu Ngân

Gió động vào hoa hương vào lâu
Điều đàn tranh cao toả hoãn nỗi sầu
Nỗi rầu quan ải sao bày tỏ
Y cũ mảnh trăng rọi thêm châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió đưa hương hoa thơm lên gác
Dạo đàn tranh ký thác tâm tình
Nhớ chàng quan ải xa mình
Đêm đêm dõi ánh trăng thanh qua rèm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu hương thơm ngát gió qua màn
Réo rắt lòng ai gởi tiếng đàn
Quan ải tình hoài khôn giải tỏ
Đêm buồn bóng nguyệt chiếu lan can

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Màn hương gió động hoa vào lầu,
Đêm điệu đàn tranh chậm nỗi sầu.
Quan ải nỗi sầu không thể nói,
Trăng tàn xưa hạ xuống rèm châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Hương hoa theo gió vào lầu,
Đàn tranh cao vút điệu sầu chậm đi.
Sầu xa biết nói năng chi,
Trăng tàn bên cửa như khi xưa nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời